Artikolo

Esperanto kaj interreto estu niaj du flugiloj

, El Popola Ĉinio,
Bildo kun la tero kaj multaj nul kaj unu ciferoj

Mi ekkonis la vorton Esperanto, kiam mi lernis en elementa lernejo. Foje mi legis la aŭtobiografian romanon "Brila Vojo", verkitan de ĉina junulino Zhang Haidi, kiu suferas seriozan paraplegion. Kiel Helen Keller,ŝ memlernis kun firma volo kaj posedas plurajn fremdajn lingvojn, inkluzive Esperanton. Antaŭ tio, mi neniam aŭdis pri Esperanto. Mi pensis, ke eble Esperanto estas granda lingvo, ĉar en la ĉina lingvo ĝi signifas mondan lingvon. Mi supozis, ke mi komprenos ĉiujn lingvojn en la mondo, se mi ellernos Esperanton.

Dank' al Esperanto, mi konatiĝis kun multaj amikoj tutmonde kaj koresponde interŝanĝis kun ili opiniojn pri kulturo, sporto kaj nia movado. Antaŭe ni interkomunikiĝis nur per poŝto, sed nun ankaŭ sur interreto. Menciante interreton, mi volas rakonti malgrandan rakonton pri E-korespondado de mia amiko Xiao.

Iutage Xiao ricevis retleteron de hispana esperantisto s-ro Marcos, kies kolego bezonas ĉinajn ideogramojn signifantajn "amon, pacon kaj sanon" por infana pentraĵo. Li uzis retan bildoserĉilon kaj malsamajn retajn esplorilojn por peti helpon, sed ne sukcesis. S-ro Marcos helpis lin trovi en jarlibro de UEA la retpoŝton de Xiao kaj rete kontaktiĝis kun li. Ricevinte la ret-mesaĝon, Xiao tuj rete sendis al li la bezonatajn ideogramojn en tre mallonga tempo.

La kolego de s-ro Marcos miregis, ke Esperanto estas tiel utila kaj esprimis, ke li lernos ĝin. La rakonto konigis, ke sur interreto oni povas rapide kaj malmultekoste interkomunikiĝi per Esperanto.

La celo kaj rolo de Esperanto iom similas al tiuj de interreto. Ambaŭ celas redukti perilojn de komunikado, faciligi interŝanĝon de informoj kaj interkomprenon de la popoloj. Malsama estas ilia servmaniero. Interreto donas servon per teknika platformo kaj Esperanto per la lingva. Interreto teknike ebligas facile babili kaj korespondi kun ĉiu ajn sur nia terglobo. Tamen manko de komuna lingvo, tiu interŝanĝo malfacile realigeblas. Se ni ĉiuj uzas la neŭtralan internacian lingvon Esperanto kiel pontlingvon, ni povas facile fari versence interŝanĝon per interreto

Kiel ni ĉiuj scias, interreto rapide disvolviĝas sur la tuta terglobo. Sur ĝi multaj naciaj lingvoj estas malfacile uzeblaj, sed tute male, Esperanto estas tre vigla tiuflanke. Esperanto kun 100-jara historio havas siajn parolantojn en ĉiuj lokoj en la mondo. Tamen pro trafika kaj aliaj malfaciloj, esperantistoj en diversaj lokoj interkomunikiĝis kun malfacilo kaj maloportuneco. Pro tio, UEA siatempe establis grandan reton el landaj delegitoj. Foje, s-ro Chen Yuan, veterana ĉina esperantisto kaj fama lingvisto, diris, ke Esperanto la unua starigis sian interreton en la mondo, kvankam tiu delegita reto funkcias teknike ne tiel rapide kaj oportune kiel la nuna interreto. Tiusence, ni esperantistoj estas antaŭirantoj en la projektado de interreto. Oni povas diri, ke Esperanto kaj interreto estas nedisigebla paro.

La ĉina registaro donas grandan atenton ne nur al E-movado, sed ankaŭ al E-uzo sur interreto. En Ĉinio Esperanto estas unu el la labor-lingvoj de la Ĉina Interreta Informa Centro, kaj la E-elsendoj de Ĉina Radio Internacia estas legeblaj kaj aŭdeblaj ankaŭ sur interreto. Krom la menciitaj E-retejoj funkciigitaj de la registaro, estas en Ĉinio ankaŭ aliaj E-retejoj, inter kiuj la retejo Verda Reto", estas la plej vaste konata pro sia riĉa enhavo.

Se ni estus birdoj flugantaj sub la blua ĉielo, Esperanto kaj interreto povus esti niaj flugiloj. Per la du gigantaj flugiloj ni povos libere flugi de loko al loko tra la mondo en facila vento.

Origine ĉe la retpaĝaro 'El Popola Ĉinio'.